บริษัท อินทีกรา จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบติดตั้งเครื่องจักร ในอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม นม ยา อาหาร ให้กับบริษัทชั้นนำ กำลังขยายงานต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

Factory Manager  (1 Position)

 • Male/Female
 • Bechelor degree or higher in engineering or other related fields
 • Manage and control all available manufacturing resources to produce the products to meet the company and customer requirements, the expected quality and delivery with lowest cost.
 • Good knoledge in engineering and management
 • Good knowledge, understand and have experience to implement Quality management system
 • Have experience in customized processing equipment manufacturing
 • Good command of both written and spoken English.

Project Manager/ Project Engineer  (4 Positions)

 • Male/Female
 • Bechelor degree or higher in engineering or other related fields
 • Responsible for engineering, designing, and managing multiple projects from Sales turnover through startup and plant acceptance
 • Have experience in processing engineering and project management
 • Background experience and process knowledge in the dairy, food or beverage industries are desirable.
 • Good command of both written and spoken English.
 • Ability to travel

Electrical / Automation Engineer  (3 Positions)

 • Male/Female
 • Bechelor degree or higher in electrical / automation engineering or other related fields
 • Responsible for designing, supply, install, commissioning and document automation solutions for the project
 • Background experience and process knowledge in the dairy, food or beverage industries will be an advantage
 • Have experience in automation system, related instrumentation and electrical system in processing industry
 • Knowledge of programming programmable controllers (Simatic) and visualization systems (WinCC or Others)
 • Good command of both written and spoken English.
 • Ability to travel and work overtime

Design Engineer  (2 Positions)

 • Male/Female
 • Bechelor degree or higher in engineering or other related fields
 • Responsible for designing and development the processing units and process plant
 • Have knowledge in processing equipment and piping system
 • Background experience and process knowledge in the dairy, food ‘or beverage industries are highly desirable.
 • Good command of both written and spoken English.
 • Must have knowledge of CAD.

QA Engineer  (2 Positions)

 • Male/Female
 • Responsible for quality and regulatory compliance in accordance with documented procedures for all aspects of functional responsibility
 • Knowledge in developing QA/QC procedures relevant to quality management system.
 • Experience in the dairy, food or beverage industries is preferable
 • Knowledge in process equipment validation is desirable
 • Good command of both written and spoken English.

ช่างเขียนแบบ (2 ตำแหน่ง)

 • เพศชาย/หญิง , วุฒิปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป , สามารถใช้โปรแกรมAUTOCAD ได้ดี
 • มีความรู้ ความสามารถ ในการเขียน และอ่านแบบเครื่องจักร และระบบท่อ
 • สามารถทางานนอกสถานที่ และนอกเวลาได้

ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า  (4 ตำแหน่ง)

 • เพศชาย/หญิง , วุฒิปวช-ปวส.สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในงานติดตั้งและซ่อมบารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ถ้ามีประสบการณ์ wiring ตู้คอนโทรลหรือติดตั้งระบบ Automation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่

ช่างประกอบ/ช่างเชื่อม  (4 ตำแหน่ง)

 • เพศชาย , วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานติดตั้งและเขื่อมระบบท่อสแตนเลส
 • มีความรู้และความเข้าใจในการอ่านแบบเป็นอย่างดี
 • สามารถทางานนอกสถานที่ และนอกเวลาได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่

ผู้ช่วยช่าง  (3 ตำแหน่ง)

 • เพศชาย , วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
 • สามารถทางานนอกสถานที่ และนอกเวลาได้
 • ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์

Interested candidates, please e-mail your resume and experience directly to  : contact@integra.co.th or send application letter with your resume , experience and photograph to address below.
สนใจสมัครได้ที่ email : contact@integra.co.th หรือโทร 0-2136 2315-6